med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

Motion 2006/07:A32 av Josefin Brink m.fl. (v)

av Josefin Brink m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:A32

av Josefin Brink m.fl. (v)

med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Bakgrund 2

4 Vem har tidsbegränsade anställningar? 3

5 Varför tidsbegränsade anställningar? 5

6 Tidsbegränsat anställda har sämre villkor 5

7 Tidsbegränsade anställningar – en återvändsgränd 6

8 Regeringens förslag 7

8.1 Nya regler om tidsbegränsad anställning 8

8.2 Företrädesrätt till återanställning 9

8.3 Informationsskyldighet 10

8.4 Beräkning av anställningstid 10

8.5 Ändringar i semesterlagen 11

9 Avslutning 11

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-04-26 Bordläggning: 2007-05-04 Hänvisning: 2007-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)