med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

Motion 2006/07:A35 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s)

av Eva-Lena Jansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

Motivering

För oss socialdemokrater är utgångspunkten att tillsvidareanställning ska vara huvudregel på svensk arbetsmarknad. Vi vill därför stärka anställningstryggheten.

Vi anser att det behövs en begränsningsregel som gör att otrygga anställningar inte kan staplas på varandra under en lång tid hos samma arbetsgivare.

Problemet på dagens arbetsmarknad är inte att människor känner för stor trygghet på sina jobb, snarare tvärtom. Ständig oro för om man får fortsätta jobba även nästa dag, vecka eller månad är en känsla som alltför många känner i dag. Möjligheten för unga människor att skaffa sig ett boende eller ett banklån är alltsomoftast kopplat till en tillsvidareanställning. Utan en sådan anställning är möjligheten att flytta hemifrån eller chansen att förnya hemmet eller kanske köpa en bil mycket liten.

Det förslag som den borgerliga regeringen nu lägger fram är, tvärtemot vad rubriken försöker påskina, en mycket tydlig försämring av anställningstryggheten.

Det är en försämring som drabbar flera olika grupper, dels unga som beskrivits ovan, dels äldre över 45 år som i dag har ett särskilt skydd och som nu får blir fråntagna den anställningstryggheten.

Den borgerliga regeringen som i andra sammanhang kräver att arbetslösa ska ta huvudansvaret för att skaffa sig ett arbete, tar samtidigt bort kravet på arbetsgivarna att informera föräldralediga med visstidsanställning om lediga jobb. Detta görs samtidigt som man förlänger den tid som krävs att den enskilde har arbetat för att få företrädesrätt till återanställning från 6 månader till 12 månader.

Trots återkommande kritik från fackliga organisationer vidhåller den borgerliga regeringen sin politik med flera försämringar som leder till att otryggheten ökar på arbetsmarknaden. Vi har i flera sammanhang träffat människor i vårt län som uttrycker en stark oro för den arbetsmarknad som växer fram med otrygga anställningar och arbetsplatser där ytterst få törs framföra kritik av rädsla för att inte få fortsatt anställning.

Stockholm den 27 april 2007

Eva-Lena Jansson (s)

Lennart Axelsson (s)

Helena Frisk (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-04-27 Bordläggning: 2007-05-04 Hänvisning: 2007-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)