Bättre mottagande och snabbare etablering

Motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

av Johanna Jönsson m.fl. (C)
Sammanfattning

Sedan många decennier tillbaka kommer människor till Sverige för arbete, för studier, för kärlek eller för skydd. Det är någonting vi som land måste ta vara på. Med en välfungerande politik för integration och etablering kan Sverige bli ett välkomnande land för nya invånare.

Det är viktigt att se hur starkt positivt migration kan bidra till mottagarlandet. Väl hanterad migration innebär kompetensförsörjning, stärker handel samt bidrar med en mångfald av perspektiv och bakgrunder på arbetsplatser, i utbildningar och i nyföretagande. Det finns mängder av exempel på hur invandrare – både i Sverige och i andra länder – har burit på absolut nödvändig nyckelkompetens för att föra samhället framåt. Studenter som hittat banbrytande resultat. Företagare som lagt grunden till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (41)
Behandlas i betänkande (19)