Bättre nationell samordning av myndigheter för att förebygga och utreda brott

Motion 2019/20:2516 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur myndigheter kan samordnas så att brott kan förebyggas, förhindras och utredas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett stort hinder för att kunna utreda och förhindra brott är sekretess, att myndigheter inte kan ge varandra den information som krävs i enskilda fall eller som skulle underlätta gängkriminalitet. Polis och sociala myndigheter måste kunna samarbeta bättre för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet. Polis, skattemyndigheter, tull och krono­fogde med flera myndigheter måste också kunna samarbeta på ett strukturerat sätt för att upptäcka brott och lagföra. Det görs i viss mån idag men bättre förutsättningar måste till. En nationell organisation med mål och styrning som kan följas upp kan vara ett sätt att nå målet med bättre samverkan. Särskilt arbetet mot den organiserade brottsligheten måste få alla resurser för att nå resultat.

Men även arbetet med unga på väg in i tung kriminalitet måste accentueras och prioriteras. Här måste olika myndigheter också kunna ta del av varandras information och kunskap.

Det är angeläget att utreda och föreslå en modell för bättre samordning av myndig­heter för att både förebygga och utreda brott.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)