Bättre rehabilitering och livskvalitet

Motion 2009/10:So669 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, kd, c)

av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur rehabiliteringen för patienter kan förbättras.

Motivering

Människor utsätts idag för mycket stress och press både i hemmet och på arbetet, vilket leder till såväl kroppsliga som psykiska konsekvenser och sjukdomstillstånd. Den psykiska ohälsan ökar, inte minst hos barn och ungdomar. Regeringen fastslår, helt riktigt, att samarbetet mellan folkhälsopolitik, rehabilitering och kulturpolitik är angelägen. Utgångspunkten är att vi kan förbättra människors hälsa och möjlighet till rehabilitering genom kultur på recept. Det är positivt att regeringen lyfter fram att Folkhälsoinstitutet och Kulturrådet har uppdrag att utveckla och ytterligare förbättra arbetet inom området folkhälsa och kultur men även att man nu gör försök med kultur på recept på vårdcentraler i Skåne och Umeå. Det innebär att bl.a. tillgängliggöra nya arbetsmetoder och fortbildning, i synnerhet inom sjukvården. Det är extra glädjande att regeringen ger stöd till denna försöksverksamhet. Detta bör följas av fler inom närsjukvården i övriga landet för att minska ohälsan.

Människors välbefinnande påverkas även av miljön de vistas i. I sjukvården bör därför kultur finnas överallt och vara ett naturligt inslag i byggplaneringen. Att fylla vårdmiljön med såväl stora som små konstverk, i allmänna utrymmen och i patienternas rum, är en underskattad metod att påskynda tillfrisknandet. Att beskåda ett konstverk under tiden man ligger sjuk eller genomgår en behandling kan skapa ett lugn som inte ska underskattas. Detta är inga svåra saker att åstadkomma men lätta att glömma bort.

Många sjukhus och andra vårdinrättningar intresserar sig numera för kulturens möjligheter att påverka patienternas hälsa. Såväl den nära kulturen, i form av böcker, konst och musik, som den yttre sjukhusmiljön, i form av arkitektur och inredning, påverkar patienter och personal. De flesta konstformer manar till kommunikation och eftertanke, vilket verkar stimulerande för alla människor som befinner sig i sjukhusmiljön. Kroniska smärttillstånd kan förbättras genom t.ex. musik enligt forskning på befolkningen bl.a. i Halland.

Det är bra att fler och fler öppnar ögonen för hur vi kan förbättra människors hälsa och möjlighet till rehabilitering. Att ge fler tillgång till kultur inom sjukvården kommer att förebygga ohälsa och förhoppningsvis även verka positivt för människors läkeprocess.

Stockholm den 6 oktober 2009

Anne Marie Brodén (m)

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Yvonne Andersson (kd)

Solveig Ternström (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)