Bättre studievillkor i högre utbildning

Motion 2013/14:Ub346 av Hans Olsson m.fl. (S)

av Hans Olsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra villkoren för eftergymnasial utbildning.

Motivering

Många av dagens studenter lever under eller på fattigdomsgränsen. De skulle definitivt göra det om de inte jobbade extra. Idag gör nästan alla studenter det för att klara sin tillvaro samtidigt som de studerar. Det ogynnsamma studiemedelssystemet gör det riskfyllt att studera för studenter som inte har föräldrar som har en god ekonomi. Heltidsstudier är idag bara förbehållet några få eftersom de som kan studera åtta timmar om dagen utan att arbeta extra är väldigt få. Därmed sjunker kunskapsnivån hos studenterna. Studenter från studieovana hem och studenter med barn drabbas hårt av detta.

Kraven på arbetsmarknaden stiger och arbetsgivarna letar efter personer med rätt kompetens. När var femte rekryteringsförsök misslyckas måste vi se till att fler unga kan studera så att de har rätt kompetens för jobben. Efterfrågan på högutbildade på arbetsmarknaden ökar. Det växer fram fler och fler kvalificerade jobb som kräver en kvalificerad utbildning. Det är en positiv utveckling som vi ska bejaka och förstärka.

Om man menar allvar med det livslånga lärandet, om man menar allvar med att utbildning ska vara klassutjämnande, då är det dags att se över de ekonomiska och sociala villkoren för eftergymnasial utbildning så att de gynnar effektiva studier.

Stockholm den 1 oktober 2013

Hans Olsson (S)

Phia Andersson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)