Bättre valmöjligheter för äldre

Motion 2020/21:2618 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ska vara tacksamma gentemot våra äldre som har byggt upp vårt land och bidragit enormt till vårt samhälle. Därför är det självklart att ge äldre rätten att själva få besluta om sin vardag i högre grad. Många kommuner och landsting har jobbat med frågan om att stärka de äldres rätt att välja boende, vårdform och mat med mera, men det är långt ifrån tillräckligt.

Dessvärre är det vanligt att äldre idag får den mat som för dagen serveras, utan möjlighet att välja något annat. Att man ska få välja den mat som man själv vill ha bör vara en självklarhet i Sverige. Den ska såklart även både se aptitlig ut samt vara god och näringsrik. Tyvärr är det också många äldre i landet som vill få en plats på ett boende, oavsett om det är på grund av sjukdom, otrygghet eller ensamhet, men som nekas detta av sin kommun. Istället tvingas alltför många äldre att bo kvar hemma mot sin vilja eller bo någonstans där de inte trivs. Ingen människa vill under sin sista tid inte kunna få äta det man vill eller inte få bo där man vill eller inte trivs.

Ofta är man i andra europeiska länder mån om att ta hand om sina äldre på ett mer personligt sätt och där ser man valfriheten som en självklar del av de äldres rätt. Sverige ligger efter i detta avseende. Vi måste göra en inventering och en omvärldsbevakning av hur andra länder har löst äldres rätt till valfrihet gällande boende, vård och mat med mera. När vi har gjort det kan vi lära oss av dessa positiva exempel och införa dessa i Sverige. Äldre i Sverige måste självklart ha rätt att bestämma över sina liv. Därför bör regeringen se över hur vi på bästa möjliga sätt kan förbättra äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)