Bättre villkor för personligt pensionssparande

Motion 2019/20:2355 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett förmånligt och över tid stabilt system för personligt pensionssparande bör inrättas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vårt pensionssystem, en gång ett föredöme för vår omvärld, ter sig alltmer otillräckligt. Även den som arbetat heltid under ett helt arbetsliv riskerar att få en mycket låg pension – långt mindre än den som förespeglades när vårt nuvarande pensionssystem utformades.

Fattigpensionärerna blir allt fler. Och även de som per definition inte är fattig­pensionärer är besvikna över vad pensionssystemet levererat.

Samtidigt finns, som tur är, ett förhållandevis stort antal människor som genom ett eget pensionssparande under många år nu har en mycket bra pension. Detta förhållande kan vi tacka tidigare förmånliga arrangemang för eget pensionssparande. Under t ex 70- och 80-talet när marginalskatterna var mycket höga var det förmånligt och inte särskilt betungande att göra avdrag för eget pensionssparande. Pengarna beskattas vid ut­betalning, men ofta till en lägre skattesats än den som gällde när pengarna betalades in.

Som ytterligare exempel på ett gynnsamt pensionssparande kan nämnas den löne­växling som många arbetsplatser erbjöd under ett antal år. Då gick inte bara det löne­belopp som avstods in i ett pensionssparande utan även en del av den arbetsgivaravgift som inte behövde tas ut.

Många skulle även i dag vilja spara till sin egen pension. Men de förutsättningar som tidigare fanns finns inte i dag. Det finns visserligen en del möjligheter att för skattade pengar ha ett sparande på ISK-konton.

Men det är otillräckligt. Det är dessutom så att det finns stor risk för att regelverk och schablonräntor för sådana konton snabbt kan försämras. Det har vi redan sett exempel på.

Att komplettera vårt pensionssystem med förmånliga och över tid stabila villkor för eget pensionssparande är mycket angeläget. Exakt vad som behöver göras kan behöva utredas, men får inte dras i långbänk.

Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)