Begränsa rätten till sjukvård och tandvård för dem som befinner sig illegalt i Sverige

Motion 2021/22:603 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa rätten till sjukvård och tandvård för dem som befinner sig illegalt i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens regler om rätt till subventionerad vård för ”papperslösa”, dvs personer som befinner sig illegalt i Sverige, uppfattas med rätta som orimliga. Den som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska självklart inte ha rätt till några subventioner från svenska skattebetalare.

Rätten till subventionerad sjukvård och tandvård för dessa grupper bör avskaffas. Undantag bör endast göras för omedelbar akutvård och barn.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)