Begränsa rätten till tolk

Motion 2021/22:579 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa rätten till tolk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag gäller rätten till tolkhjälp för invandrade väldigt generöst, i princip utan tidsgräns och så länge behov finns.

Detta medför två problem. Det motverkar incitamenten att lära sig svenska, och det kostar mycket stora pengar för samhället, enligt uppgift handlar det om flera miljarder varje år.

Rätten till tolk borde bara rimligen bara gälla under en begränsad tid. Därefter får eventuell tolkhjälp betalas av den enskilde själv.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)