Begränsningsregeln i fastighetsskatten

Motion 2006/07:Sk257 av Leif Jakobsson (s)

av Leif Jakobsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om begränsningsregeln i fastighetsskatten.

Motivering

Riksdagen införde en begränsningsregel för fastighetsskatten som innebär att en fastighetsägare i normalfallet betalar max 5 % av sin inkomst i fastighetsskatt. Det var ett bra beslut som gynnar låginkomsttagare och pensionärer mot för stora skatteuttag. Reformen har emellertid en, enligt vår åsikt, allvarlig brist.

Då begränsningsregeln grundas på taxerad inkomst i Sverige innebär det att personer som är bosatta i Sverige men arbetar i annat land också omfattas av denna regel. Deras inkomster räknas helt enkelt inte och därmed får de betala lägsta beloppet. Problemet med denna tillämpning är växande i västra Skåne där alltfler danskar bosätter sig samtidigt som de fortsätter att arbeta i Danmark. Det är numera en ansenlig del av husförsäljningar som sker till danskar. Det är i och för sig positivt att integrationen fungerar, men det uppfattas naturligtvis stötande av grannar i likadana hus som betalar mångdubbelt högre fastighetsskatt. Situationen blir ju inte bättre av att dessa danskar inte betalar inkomstskatt i Sverige heller. Det borde vara rimligt att snabbt ändra begränsningsregeln så att även utländska inkomster medräknas i underlaget. Det är viktigt att skatter tas ut rättvist, annars urholkas skattemoralen.

Stockholm den 25 oktober 2006

Leif Jakobsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)