Begreppet sysselsättning

Motion 2020/21:2351 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i arbetslöshetsstatistiken komplettera begreppet sysselsatt med begreppet självförsörjande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I den officiella arbetslöshetsstatistiken används begreppet sysselsättning. Det är ett direkt missvisande begrepp, eftersom även en person som endast arbetar en timme under en månad räknas som sysselsatt. Begreppet används främst i integrations­sammanhang. En studie gjord av Entreprenörskapsforum visar att det tar ca 13 år innan 50% av de som kommer till Sverige i arbetsför ålder (2064 år) uppnår en själv­försörjningsgrad på 12600 kronor efter skatt. Efter fyra år har hälften sysselsättning. Detta är en väsentlig skillnad. Användningen av rätt begrepp ger en mer rättvisande bild av utanförskapet i Sverige och leder förhoppningsvis till en mer verklighetsförankrad migrationspolitik.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)