Behandling av torra slemhinnor

Motion 2019/20:452 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behandling av torra slemhinnor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sju av tio kvinnor drabbas någon gång i livet av torra slemhinnor i slidan, vilket gör slemhinnorna känsligare och kan orsaka klåda, sveda, irritation, smärta vid sex och ökad risk för urinvägsinfektioner. Det påverkar också bakteriefloran i slidan vilket kan öka risken för svamp- och bakterieinfektioner.

Torra slemhinnor är tabubelagt att tala om trots att så många kvinnor är drabbade. Det finns heller inte mycket forskning om detta.

Torra slemhinnor är vanligast i samband med och efter klimakteriet. Hälften av alla kvinnor drabbas efter sista menstruationen. Men det kan också orsakas av sjukdomar, såsom Sjögrens sjukdom och atopiskt eksem. Låga östrogennivåer kan vara en orsak. Det kan uppstå efter förlossning, när livmoder och äggstockar tagits bort eller vid antiöstrogenbehandling efter bröstcancer.

Behandling med östrogen lokalt i slidan är effektivt, men en del kvinnor är rädda för östrogen trots att det inte påverkar övriga kroppen (och därmed inte ökar risken för bröstcancer eller livmodercancer.) Det finns även östrogenfria alternativ som många kvinnor använder och upplever förbättring av.

Ett aktivt sexliv är ett medicinfritt sätt att öka blodcirkulationen vilket är bra för vävnaden. Slidan har fortfarande förmågan att bli fuktig och svälla vid sexuell aktivitet, även om slemhinnorna däremellan är torra.

Förstahandsalternativ inom vården för kvinnor med torra slemhinnor är Oestring vaginalinlägg/vaginalring, Ovesterin vaginalkräm/vagitorium och Vagifem vaginaltablett. Oestring och Ovesterin ingår i läkemedelsförmånen, men Vagifem har dessvärre tagits bort ur högkostnadsskyddet. Eftersom Vagifem inte kan ersättas av någon annan produkt, det vill säga det finns inget likamedel med exakt samma ingredienser, så har det drabbat många kvinnor som upplever att Vagifem fungerar bättre för dem än andra läkemedel mot torra slemhinnor. De flesta som drabbats är äldre kvinnor. Många äldre kvinnor har låga pensioner och det är därmed en patientgrupp som överlag har svårt att betala medicinen själv.

Det är viktigt att uppmärksamma problemet med torra slemhinnor, med tanke på att det drabbar så många kvinnor och orsakar så mycket obehag och lidande. Det behövs mer information till de drabbade, för att fler ska få hjälp som fungerar. Det behövs också mer forskning kring behandlingsmetoder.

Regeringen bör i framtiden överväga behovet av information, forskning och behandling mot torra slemhinnor.

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)