Behov av stimulansåtgärder i rådande konjunkturnedgång (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2008/09:Fi8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Sammanfattning

Sammanfattning

Med anledning av den snabbt och kraftigt försämrade konjunkturutvecklingen presenterar Miljöpartiet de gröna en motion med anledning av särskild händelse (med stöd i riksdagsordningens regler i 3 kap. 13 §).

Vi menar att riksdagen omedelbart bör ta initiativ till kraftfulla åtgärder för att möta det försämrade konjunkturläget. Regeringen har agerat vad det gäller den akuta finansiella krisen, men verkar stå handfallen inför den mycket snabba försämringen som vi nu ser på arbetsmarkanden och som förväntas accelerera under 2009 och 2010. Det åtgärder som presenterades i budgetpropositionen för nästa år var dimensionerade utifrån en relativt mjuk inbromsning i konjunkturen. Det vi nu ser framför oss är en kraftig nedgång där produktionen 2009 t.o.m. kan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Händelse Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-11-24 Bordläggning: 2008-11-24 Hänvisning: 2008-11-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)