Bekämpa den grova kriminaliteten och brottens orsaker

Motion 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2008/09:Ju379

av Mona Sahlin m.fl. (s)

Bekämpa den grova kriminaliteten och brottens orsaker

s96017

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 4

3 Inledning 9

4 DEL I Ungdomskriminalitet och utsatthet 10

4.1 Bekämpa brottens orsaker 10

4.2 Ungdomar som begår brott 11

4.2.1 Ungdomsvåldet 11

4.2.2 Tidiga insatser 13

4.2.3 Polisens närvaro 13

4.2.4 Kontaktpolis 13

4.2.5 Tydliga påföljder som leder rätt 14

4.2.6 Lagstadgade samverkansavtal 14

4.2.7 Policydokument i alla skolor 15

4.2.8 Allmänt ombud vid förhör under 21 år 15

4.2.9 Gallring 16

4.2.10 Tuffare insatser mot huliganer 16

4.3 Utsatthet hos barn och ungdomar 17

4.3.1 Kriminalisera gromning 17

4.3.2 Skärp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (79)