Bekämpa stöldligorna

Motion 2019/20:2709 av Lars Püss (M)

av Lars Püss (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs fler poliser och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tullen behöver ökade befogenheter för att få bättre kontroll över den svenska gränsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sommarhalvåret i Sverige är högsäsong för utländska stöldligor. Då begås majoriteten av alla bostadsinbrott samt stölder av båtmotorer, bilar och jordbruksmaskiner. Stöld­ligorna måste bekämpas med kraft, såväl utländska som inhemska, och för detta krävs polisiära resurser även under sommaren.

Idag är det vanligt med privata inbrottslarm, nattpatruller och avancerade lås­anordningar, vilket medför ökade kostnader och besvär för den enskilde. I en väl­fungerande rättsstat ska inte detta behövas.

Bara i Halland skedde förra året 943 inbrott och stölder av båtmotorer. Detta är givetvis helt oacceptabelt för ett rättssamhälle där brottsoffret uteslutande är privat­person. Det behövs fler poliser, ökad befogenhet för tullen och bättre kontroll av den svenska gränsen.

Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)

Avsändare