Bekämpande av mördarsnigeln

Motion 2008/09:MJ351 av Désirée Liljevall (s)

av Désirée Liljevall (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bekämpning av den s.k. mördarsnigeln genom att regeringen tar initiativ till en förvaltningsplan för mördarsnigeln.

Motivering

Den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigeln, sprider sig explosionsartat över landet. De värst drabbade landsdelarna är västkusten, Skåne, delar av Småland, Stockholmstrakten och Mälardalen.

Mördarsnigelns favorittillhåll är trädgårdar i tätbebyggelse. Villaägare vitt­nar om dagliga mördarsnigeljakter av hundratals sniglar. Men det är inte bara villaägare som drabbas. Även koloniägare, fritidsodlare över huvud taget och golfbanor drabbas. Mördarsnigeln hotar också det kommersiella jordbruket. Mördarsnigeln har till exempel fått smak för böndernas höbalar. Problemet med den här sortens sniglar är att de är extremt svårbekämpade. Runt om i Europa har de sedan länge orsakat stora problem för både det kommersiella jordbruket och för vanliga fritidsodlare.

I dagsläget finns bara bekämpningsmedel för det kommersiella jordbruket. Kemikalieinspektionen har dessutom godkänt bekämpningsmedlet Nematoder, ett preparat som kan användas för hemmabruk, det vill säga av vanliga villaägare. I övrigt får vanliga människor hoppas på väldigt torra sommar­månader, eftersom sniglarna behöver fukt för att överleva.

Kemikalieinspektionen, som godkänner bekämpningsmedel för den svenska marknaden, har inte fått in några ansökningar från företag som vill introducera nya bekämpningsmedel i Sverige.

På grund av den rådande situationen är det nödvändigt att bevaka mördarsnigelns framfart och på olika sätt underlätta bekämpningen av densamma.

Det krävs en nationell strategi – en förvaltningsplan för mördarsnigeln – som innehåller forskning, bekämpningsmetoder, erfarenhetsutbyte med andra länder och informationsinsatser.

Stockholm den 2 oktober 2008

Désirée Liljevall (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)