Bensinmackar på landsbygden

Motion 2021/22:3215 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utfärda tillfällig dispens för mindre mackar på landsbygden och i glesbygd till dess att den ekonomiska frågan om beslutade åtgärder vad gäller säkrande av rörledningar under jord för att förhindra läckage från drivmedel är löst, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i samarbete med regionerna ta fram ett underlag för att få veta vilka mackar på landsbygden och i glesbygd som inte genomfört beslutade åtgärder på grund av ekonomiska hinder och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avsätta medel till en fond som kan täcka kostnader för de allra minsta mackarna på landsbygden och i glesbygd för att genomföra beslutade miljöåtgärder för att förhindra läckage av drivmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Senast i mitten på nästa år ska rörledningar som finns under jord säkras mot rost- och fuktangrepp. Orsaken är att förhindra läckage från drivmedel och därmed miljöskador. Större bensinbolag har i stort redan genomfört åtgärden, men för den lilla privata bensinmacken i glesbygd är det en utmaning. Här finns två akuta problem. Det ena är att många ägare inte nåtts av informationen om de nya kraven, som ska vara genomförda om drygt ett år, och det andra är att det är väldigt kostsamt då det handlar om en utgift på en halv miljon till tre miljoner kronor. Det är mycket pengar för en liten mackägare och till detta ska även läggas de utmaningar som finns med lån från banken.

Risken är nu att upp till 500 mackar på lands- och glesbygden får slå igen portarna och det i sin tur påverkar annan viktig samhällsservice eftersom en mack på landet inte enbart tillhandahåller drivmedel - här säljs ofta livsmedel, man är ombud för post, Systembolag, apotek och hanterar turistinformation.

Läget är akut och problemet måste bara lösas. Här har staten ett ansvar – både för att säkerställa service och grön omställning i hela landet.

Detta bör ges regeringen till känna.

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)