Beredskap mot pandemier

Motion 2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:389

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Beredskap mot pandemier

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut

2Myndigheters, regioners och kommuners krisberedskap

2.1Regioners krisberedskap och hälso- och sjukvård

2.2Vad har påverkat dödstalen i Sverige?

2.3Tydligare ledning och styrning

2.4Nationell strategi vid pandemier, olyckor eller andra kriser

2.5Utveckla sjukvården

2.6Material och utrustning

2.7Produktionsberedskap av vaccin

2.8Utred förutsättningarna för statligt ägande av apoteken

2.9Nationella lager och inhemsk produktion

2.10Regionernas lagerhållning

2.11Långsiktiga effekter och risk för psykisk ohälsa

2.12Behovet av att utbilda vårdpersonal

2.13Rehabilitering

1        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)