Beredskap mot pandemier

Motion 2020/21:389 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:389

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Beredskap mot pandemier

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Myndigheters, regioners och kommuners krisberedskap

2.1 Regioners krisberedskap och hälso- och sjukvård

2.2 Vad har påverkat dödstalen i Sverige?

2.3 Tydligare ledning och styrning

2.4 Nationell strategi vid pandemier, olyckor eller andra kriser

2.5 Utveckla sjukvården

2.6 Material och utrustning

2.7 Produktionsberedskap av vaccin

2.8 Utred förutsättningarna för statligt ägande av apoteken

2.9 Nationella lager och inhemsk produktion

2.10 Regionernas lagerhållning

2.11 Långsiktiga effekter och risk för psykisk ohälsa

2.12 Behovet av att utbilda vårdpersonal

2.13 Rehabilitering

1   Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-25 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)