Beredskapslager med skydd och mediciner

Motion 2021/22:1857 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och planera för större lager av skyddsutrustning, mediciner och medicinsk utrustning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har nu upplevt en situation med Covid-19 som har tydligt har visat på hur sårbarare vi är när vi får brist på skyddsutrustning, mediciner och medicinsk utrustning, det gäller att nu se över hur vi kan hålla lager av skydd och mediciner. Sveriges beredskap för oväntade katastrofer är långt ifrån acceptabelt och måste omgående åtgärdas.

Sverige behöver omgående se över sina lager när det gäller skyddsutrustning, mediciner och medicinsk utrustning.

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)