Beskattning av personaloptioner

Motion 2013/14:Sk333 av Hans Backman m.fl. (FP)

av Hans Backman m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av beskattningen av personaloptioner.

Motivering

Sverige behöver många nya företag, särskilt innovativa företag som har tillväxtambitioner. För den som ger sig in i en sådan verksamhet är riskerna stora, inte bara för den som startar som ägare, och därmed riskerar sin tid och sitt kapital, utan även för den som byter en anställning i ett mer stabilt företag mot ett nystartat. En förutsättning för att lyckas är inte bara att själv vara en god entreprenör, utan att kunna rekrytera rätt.

För nya och växande, kunskapsintensiva företag kan det samtidigt vara svårt att bära höga lönekostnader, samtidigt som de personer som lämnar sina säkrare anställningar för att satsa på att jobba i ett nystartat företag kan efterfråga en kompensation för att man tar en större risk med sin anställning.

Personaloptioner – som ger rätt att i framtiden få köpa aktier till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor – är då ett sätt att kunna attrahera kompetens som är med och delar risken och vinsten när man lyckas.

Beskattningen av personaloptioner behöver därför sänkas. En sådan reformering är en pusselbit i arbetet med att skapa ett mer gynnsamt klimat för ett innovativt och kunskapsintensivt entreprenörskap i Sverige. En översyn av denna skatt behöver därför göras.

Stockholm den 3 oktober 2013

Hans Backman (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Christer Nylander (FP)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)