Beskattningen av öl

Motion 2005/06:Sk505 av Tobias Billström (m)

av Tobias Billström (m)
[1]

Det skattepliktiga området anges med utgångspunkt i de tulltaxenummer som är fastställda i den kombinerade nomenklaturen (KN) enligt förordningen EEG 2658/87

(prop.1994/95:56 s. 110).

[2]

2 § bygger på artikel 2 i direktivet 92/83/EEG av vilket framgår att med öl avses varje vara enligt KN-nummer 2203 eller varje vara som innehåller en blandning av öl och alkoholfria drycker enligt KN-nummer 2206, i båda fallen med en faktisk alkoholhalt räknat på volym som överstiger 0,5 procent.

[3]

VHB 1:1.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (2)