Besöksnäringen

Motion 2008/09:N431 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

av Tomas Eneroth m.fl. (s)
Sammanfattning

Besöksnäringen utgör en betydande del av tjänstesektorn och exportvärdet är numera större än Sveriges export av personbilar. Momsintäkterna är betydande. Antalet nya företag ökar och jobben blir alltfler. Den utländska turismen ökar och potentialen är fortsatt mycket stor. Vi anser att besöksnäringen är en basnäring. Och vi vill skynda på utvecklingen. Fler utländska turister ska besöka Sverige, de ska göra av med mer pengar, bo mer på hotell, campingar, stugbyar med mera, stanna längre och upptäcka mer av Sverige. Med hjälp av förslagen i detta program kommer 20 000 nya jobb att skapas inom besöksnäringen fram till 2018. Vårt mål är att Sverige ska bli världens främsta turistland senast 2018.
1
För att nå detta vill vi:

Att regeringen tar fram ett strategiskt utvecklingsprogram
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)