Beställaransvar och regelefterlevnad inom åkeribranschen

Motion 2014/15:812 av Per-Ingvar Johnsson (C)

av Per-Ingvar Johnsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett tydligare beställaransvar och en bättre regelefterlevnad i åkeribranschen.

Motivering

För speditörer och fraktköpare är det inte sällan uppenbart att de fraktpriser som betalas inte kan ge täckning för åkeriernas kostnader om frakterna ska utföras på ett seriöst och lagligt sätt med avseende på löner, körtidsregler, skatter, avgifter m.m. Ett beställaransvar finns för att vad som beställs ska gå att utföra på ett lagligt sätt. Erfarenheten är dock att något ansvar i praktiken aldrig utkrävs av åklagare och domstolar. Branschen bör i första hand bidra till en självsanering. Men även tydligare regler för beställaransvar behövs. Erfarenheter från hur beställaransvaret fungerar i Finland bör då kunna användas.

Från polisen i Malmö rapporteras ett utbrett fusk genom att lastbilarnas färdskrivare manipuleras med magneter. De lastbilar som kommer till Sverige genom Malmö är till 90 procent utländska. Lastbilarnas skick och utrustning är ofta inte i godkänt skick. Falska förartillstånd förekommer. De utländska förarna av svenska och utländska lastbilar som bötfälls på grund av olika förseelser har regelmässigt mycket låga löner. Det leder till låga bötesbelopp. I stället för böter behöver fasta sanktionsavgifter för åkerierna, som ska betalas på plats vid kontrollen, införas.

Trafikpolisen i Malmö upplever att de körförbud för utlandsregistrerade lastbilar som utfärdas sällan efterlevs. När polisen lämnat kontrollplatsen kör de lastbilar som fått körförbud vidare. Jag anser att i sådana fall då fysisk klampning behövs bör det övervägas om inte bärgningsföretag och väktare ska kunna anlitas av trafikpolisen för att klampa eller på annat sätt förhindra att bilar belagda med körförbud kan köras vidare.

I Malmöområdet har uppgetts att endast cirka 20 av områdets cirka 2 000 poliser är trafikpoliser utbildade för kontroller av tunga fordon. De måste dessutom delta i uppdrag som bevakning av fotbollsmatcher. För att få till stånd en bättre kontroll och bättre regelefterlevnad i den tunga lastbilstrafiken framstår det som nödvändigt att öka antalet trafikpoliser i landet och överväga om trafikkontrollen ska utgöra en mer självständig verksamhet inom polismyndigheten.

.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)