Betalningsrutinerna

Motion 2019/20:641 av Adnan Dibrani (S)

av Adnan Dibrani (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av den offentliga sektorns betalningsrutiner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 49 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten, landstingen, kommunerna och de statligt ägda bolagen har ett särskilt ansvar för att betala sina löpande fakturor. I och med den ökande digitaliseringen har myndigheter och statliga bolag automatiserat många av sina tjänster. Detta borde också få genomslag i företagens betalningsrutiner.

Små företag kan ibland ha svårt med likviditeten. Det blev extra tydligt under finanskrisen. Staten, landstingen, kommunerna och de samhällsägda företagen betalade inte sina fakturor i tid. Detta ledde till stora bekymmer och många företag fick höra av sig till banken och försöka lösa sina löpande fakturor med hjälp av höjda checkkrediter. Alla hade dock inte den möjligheten. Många företag gick i konkurs.

Det är oacceptabelt att stat, landsting och kommun använder de små företagen som kassakistor. Samhället bör på alla plan ta sitt ansvar och istället bli ett föredöme vad gäller betalning av fakturor. Betalningsrutinerna bör ses över på alla nivåer i samhället. Då även de större privata företagen ibland agerar nonchalant gentemot mindre företag bör en generell översyn av betalningsreglerna i näringslivet övervägas. Betaltiden bör också kunna sänkas. Vi lever i en digitaliserad värld.

Adnan Dibrani (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)