Betalningsservice och kontanthantering på landsbygden

Motion 2010/11:T245 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M)

av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för betalningsservice och kontanthantering på landsbygden.

Motivering

Sedan Svensk Kassaservice lades ned har penninghanterandet på landsbygden försvårats. För lokalbefolkningen har det inneburit försämrad tillgång till kontantuttag, och för handlarna har faran med att inte snabbt kunna lämna in dagskassor inneburit en osäkrare arbetssituation samtidigt som näringsidkarna många gånger fått vänta allt fler dagar innan pengarna har hamnat på bankkontot.

På vissa avlägsna orter i Norrlands inland samt i skärgården har Post- och telestyrelsen (PTS) ingått särskilda avtal med handlare eller andra serviceföretag för att underlätta kontanthantering och betalservice för lokalbefolkningen.

Med detta exempel som bakgrund bör man se över hur tillgängligheten till kontantuttag och betalservice kan förbättras på landsbygden i hela landet.

Stockholm den 25 oktober 2010

Jan R Andersson (M)

Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)