Bevara ångerrätten för reparationstjänster när företaget aktivt kontaktat konsumenten

Motion 2021/22:100 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konsumentskyddet bör säkerställas genom att ångerrätten bibehålls för utförda reparationstjänster på fastigheter samt lägenheter när företag aktivt agerat och kontaktat konsumenten inför utfört arbete, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I utredningen ”Ett moderniserat konsumentskydd” föreslår regeringen att ångerrätt inte längre ska gälla för reparationstjänster där konsumenten kommit överens med ett bygg­företag om en reparation av fastighet eller lägenhet.

Det är rimligt att det normalt sett kan vara lämpligt att reparationstjänster inte ingår i de tjänster där ångerrätt gäller. Men förslaget går för långt och gör det också omöjligt att ångra reparationer, där företagens hembesök och arbete har kommit utifrån ett aktivt agerande från företaget och inte från konsumentens eget initiativ. Det kan vara så att företagen helt enkelt har ringt upp eller knackat på dörren för att få reparera något som kanske inte behöver repareras. Detta är tyvärr en affärsmodell som är vanlig inom den grå och svarta byggsektorn i Sverige, exempelvis inom service av imkanaler, asfaltering och takläggning.

Företagen i fråga riktar främst in sig på äldre och personer med intellektuell funk­tionsnedsättning, antagligen för att de tycker att det är lättare att lura dem.

När företagen väl har lyckats ta sig innanför dörren, gör de allt som står i deras makt för att få konsumenten att gå med på att snabbt få utfört en dyr och i många fall obehöv­lig tjänst, t ex att lägga om taket, även om taket bara är några år gammalt. Arbetena brukar påbörjas nästa dag och priserna kan vara det dubbla eller tredubbla jämfört med en seriös takläggare. Företagen bedriver dessutom ofta arbetena i strid mot arbetsmiljö­lagstiftningen och med utländsk arbetskraft, där det kan ifrågasättas om skattereglerna följs. De har i ett stort antal fall drabbats av sanktionsavgifter för underlåtenhet att följa arbetsmiljöreglerna.

Den här typen av oseriös verksamhet ska samhället inte gynna och skydda utan stoppa. Sådana reparationstjänster går att ångra idag. På så sätt kan konsumenterna komma ur avtalen helskinnade. Men med regeringens förslag går det inte att ångra sig och det blir därför grönt ljus för affärsmodellen att kontakta konsumenter och lura på dem överprissatta reparationstjänster som inte behövs.

För att förhindra att konsumenter utnyttjas av dessa oseriösa företag är det därför nödvändigt att den föreslagna lagändringen förändras så att lagen även fortsättningsvis innebär att ångerrätten behålls för fullgjorda reparationstjänster på fastigheter samt lägenheter när företaget har ringt upp, knackat på dörren eller på annat sätt kontaktat konsumenten. Har konsumenten däremot på eget initiativ kontaktat en firma som sedan reparerat en trasig fläkt eller något annat där hemma, är det rimligt att detta beställda arbete inte går att ångra.

 

 

Ingemar Kihlström (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)