Bevara Österbybruks herrgård

Motion 2020/21:2105 av Inga-Lill Sjöblom (S)

av Inga-Lill Sjöblom (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att undersöka möjligheten att Statens fastighetsverk tar över ägandet av Österbybruks herrgård för att bevara och säkra områdets framtida långsiktiga förvaltning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Österbybruks miljö med herrgården och bruket är helt unik. Det som gör vallonsmedjan så särskilt värdefull är att den är välbevarad och står helt intakt med utrustning i sitt ursprungliga skick. Det är en riktig kulturskatt. Bruksmiljön från 1700-talet blev ett byggnadsminnesmärke för över 20 år sedan.

I dag står denna skatt under ett stort hot. Byggnaderna håller på att vittra sönder och Bruno Liljefors-stiftelsen som ansvarar för underhåll har knappa resurser för att under­hålla byggnaderna tillräckligt för att dessa inte ska förfalla. Läget är akut och det är nödvändigt att åtgärder vidtas om vi inte ska förlora denna vackra, unika och historiska miljö som även har så mycket potential för exempelvis framtida turism. Enligt Riks­antikvarieämbetet skulle Statens fastighetsverk vara en lämplig förvaltare av Österby­bruks bruksmiljö. Det bör därför undersökas om det finns en möjlighet för Statens fastighetsverk att ta över ägandet av dessa byggnader, allt för att bevara denna värde­fulla kulturbygd.

Inga-Lill Sjöblom (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)