Bevarandet av vargstammen

Motion 2010/11:MJ425 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avvakta med att tillåta ytterligare licensjakt på varg.

Motivering

Allmän licensjakt på varg bör inte vara tillåten eftersom stammen inte har uppnått en gynnsam bevarandestatus. Jakten innebär dessutom ett omfattande lidande för de jagade djuren. Under licensjakten 2010 var skadeskjutningsfrekvensen mycket hög. Det visade sig i efterhand att det inte var ”defekta” vargar som sköts, utan friska livskraftiga vargar. Jakten var inte selektiv och då finns det också risk att unga vargar blir föräldralösa med försämrade överlevnadsmöjligheter och splittrad social flockstruktur som följd. Med tanke på rapporter om fortsatt tjuvjakt så verkar inte acceptansen för vargen ha ökat sedan licensjaktens införande.

Enligt beslutet för licensjakt är ”nya, friska varggener” en viktig förutsättning för jakten. Beslutet om när, var och hur vargar ska beredas väg för invandring eller inplantering verkar dock ligga en bit fram i tiden för att förverkligas. Innan eventuellt ytterligare licensjakt på varg tillåts bör man invänta resultatet av den nytillsatta Rovdjursutredningen som bl.a. ska definiera ”gynnsam bevarandestatus” för varg. Till bilden hör också att EU-kommissionen är kritisk till licensjakten. Detta sammantaget gör att riksdagen bör tillkännage för regeringen att avvakta med att tillåta ytterligare licensjakt på varg.

Stockholm den 27 oktober 2010

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)