Biblioteken som centrum för livslångt lärande

Motion 2020/21:2003 av Linus Sköld m.fl. (S)

av Linus Sköld m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra biblioteken till centrum för livslångt lärande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att alla har möjlighet att lära genom hela livet är viktigt både för den enskilde och för samhället. Att lära sig nya saker ökar livskvalitet och kan skapa mening och nya sammanhang genom hela livet. Samtidigt är vårt gemensamma samhälle beroende av att människor är beredda att utvecklas för att ställa om efter arbetsmarknadens och sam­hällets behov. I båda dessa perspektiv finns riklig tillgång till utbildning och bildning i det svenska samhället både inom det reguljära utbildningssystemet, genom folk­bildningen och genom arbetsmarknadsutbildning.

Allt lärande sker i mötet mellan mina erfarenheter och kunskaper och andras erfarenheter och kunskaper. Inte sällan bärs andras erfarenheter och kunskaper av medier som texter, filmer, bilder och liknande. Det är således viktigt att tillgången till dessa medier är riklig och jämlikt fördelad över landet. Som ett stöd till studenten, en resurs för studiecirkeln, en mötesplats för de unga och de äldre. Så kan bibliotekens roll i det livslånga lärandet förstås.

Biblioteken är platser där andras erfarenheter och kunskaper samlats. Därför behöver det övervägas om de kan konstrueras för att vara tillgängliga centrum för allas livslånga lärande. Det är viktigt för den enskilde såväl som för samhället.

 

 

Linus Sköld (S)

 

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)