Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Bidrag till riksföreningar

Motion 2021/22:709 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur medel till riksföreningar kan omfördelas till att bli mer årsbaserade föreningsstöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det goda samhället bygger på att vi gemensamt tar ansvar för oss själva och dem som finns oss nära och att vi gör olika insatser för att andra ska få det bättre. När det sker i samarbete mellan människor och det sker av ideella krafter så skapar det ofta ännu mer mervärde. Sverige har alltid haft ett stort engagemang hos enskilda individer och det är fortsatt stort. Utan krafterna i civilsamhället skulle inte Sverige vara där det är idag.

Samhället behöver stötta de föreningar som på olika sätt bidrar till att Sverige får tillgång till nya arbetssätt och bidrar till utveckling. Idag betalas det ut medel till riksförbund som ofta är projektbaserade när de ska utveckla sin verksamhet. Att arbeta projektbaserat har fördelar, men en alltför stor inriktning mot det kan bli negativt för den fortsatta utvecklingen.

Att arbeta mest projektbaserat försvårar för en förening, då det inte blir någon hållbarhet i verksamheten. Det behövs bidragsstöd till riksföreningarna som är baserat på något annat än direkta projekt. Projekt gör att det inte finns förutsättningar att arbeta mer långsiktigt utan fokuserar på det kortsiktiga projektet. Jag vill att det blir ett mer hållbart stöd. Detta är möjligt genom att fördela om delar av det bidrag som idag söks på projektbasis till att vara ett årligt föreningsstöd. Det ger ett mer kontinuerligt, långsiktigt arbete.

Martina Johansson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)