Bilsport

Motion 2009/10:N410 av Per Svedberg och Lars U Granberg (s)

av Per Svedberg och Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om motorsport och om nationella och internationella evenemang.

Motivering

Inom Svenska Bilsportförbundet finns tolv distriktsförbund och ca 470 klubbar som i sin tur har närmare 110 000 medlemmar. Intresset för bilsporten är stort i Sverige, både publikt och i antalet utövare. Det ger goda förutsättningar att genomföra internationella evenemang. Även tävlingar med SM-status och lokala tävlingar drar stora folkmassor och är betydande publikmagneter.

Sverige har flera gånger anordnat stora internationella evenemang och tävlingar inom bilsporten och har mycket gott internationellt renommé. Dessa internationella evenemang bidrar till en växande turism, och därmed skapas lokal tillväxt och nya arbetstillfällen. Därför bör nationella och internationella evenemang inom bilsporten ses som en del av näringspolitiken.

Det är viktigt att Sverige är med och konkurrerar om de stora internationella motorevenemangen. För att motorklubbar och kommuner ska våga arrangera stora mästerskap i framtiden är det orimligt att de ska behöva ta hela den ekonomiska risken. Vi behöver hitta en samsyn mellan staten och kommunerna för att hitta modeller för risktagandet och marknadsföringen.

Regeringen har, trots löften, varit passiv i arbetet med att utforma en evenemangspolitik. Det är nu dags att regeringen tar initiativ till att utforma en politik för att arrangera internationella evenemang.

Stockholm den 1 oktober 2009

Per Svedberg (s)

Lars U Granberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)