Biologisk mångfald

Motion 2010/11:MJ294 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2010/11:MJ294

av Jens Holm m.fl. (V)

Biologisk mångfald

V221

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Biologisk mångfald – livet på jorden i sin helhet 4

3.1 Konventionen om biologisk mångfald (CBD) 5

3.2 En rättvisefråga 5

3.3 Access and benefit-sharing (ABS) 5

3.4 Naturen har ett värde – men inte på börsen! 6

3.5 Resiliens 6

3.6 Vänsterpartiets förslag 7

4 Jordbruk och livsmedel 8

4.1 Stimulera ekologiskt jordbruk 8

4.2 Vänsterpartiets förslag 9

4.3 Genetiskt modifierade organismer (GMO) 9

4.4 Märkning 10

4.5 Vänsterpartiets förslag 10

4.6 Minskad övergödning 11

4.7 Kemikalier inom jordbruket 11

4.8 Vänsterpartiets förslag 12

4.9 Köttkonsumtion 12

4.10 Vänsterpartiets förslag 13

5 Hav
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)