Biologisk mångfald

Motion 2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3279

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Biologisk mångfald

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Naturen är grunden för vår existens och välfärd

4 Tillståndet för den biologiska mångfalden är akut

5 Sverige ska verka för att stärka det globala ramverket för biologisk mångfald

1.1Ekocid

6 Sverige måste bromsa utarmningen av biologisk mångfald

6.1 Skog

6.1.1 Stoppa avverkning av skogar med höga naturvärden

6.1.2 Kvalitetssäkra det frivilliga skyddet av skog

6.1.3 Sverige bör anta mål om att skydda 30 procent

6.1.4 Skydda de fjällnära skogarna långsiktigt

6.1.5 Öka takten i bildandet av nationalparker

6.1.6 Skydda skogar med särskilt höga värden för rekreation och turism

6.1.7
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)
Behandlas i betänkande (14)