Bistånd och demokrati

Motion 2005/06:U367 av Tommy Waidelich m.fl. (s)

av Tommy Waidelich m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att biståndspolitiken bör ha viktiga inslag av demokratifrämjande insatser och inte endast fattigdomsbekämpning, exempelvis i östra delen av Europa.

Motivering

När kriget rasade i det forna Jugoslavien fanns många biståndsorganisationer på plats med katastrofbistånd till den drabbade civilbefolkningen. Strax efter krigsslutet ville många flyktingar återvända till sina tidigare områden och fick möjlighet att göra detta med hjälp från exempelvis svenska Sida. Nu återstår det viktigaste långsiktiga bygget: det av de nya unga demokratierna. Detta arbete är av stor vikt, inte bara i länderna i det före detta Jugoslavien utan i hela den östra del av Europa som tidigare axlat oket från kommunismen och som nu fortfarande står utanför samarbetet i Europeiska unionen. Men för att detta ska kunna bli verklighet från svensk sida måste det också finnas ekonomiska medel till detta. Idag är stora delar av Sidas arbete koncentrerat ensidigt på fattigdomsbekämpning. Men bristen på demokrati hör ihop med hög fattigdom. Demokrati är starkt förknippat med utveckling. Demokrati behövs för att minska världens fattigdom. Därför hör också demokrati och bistånd ihop, såväl i Europa som i övriga delen av världen. För att exempelvis våra europeiska grannar som fortfarande lever i de unga och nya demokratierna ska kunna utvecklas till välmående länder med tillväxt och välstånd, behövs vårt stöd i deras demokratiutveckling.

Stockholm den 4 oktober 2005

Tommy Waidelich (s)

Anita Jönsson (s)

Lars Johansson (s)

Yilmaz Kerimo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)