Blodgivare

Motion 2009/10:So601 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för blodgivning.

Motivering

Idag får inte män som har sex med män donera blod på grund av risken för att blodet kan vara hiv-infekterat. Att helt och hållet utesluta en så stor del av befolkningen från möjligheten att donera blod går inte att motivera. Homosexuella män är en heterogen grupp och ska vid blodgivning bedömas efter samma medicinska kriterier som alla andra. Individens riskbeteende är det viktiga att fokusera på – vare sig det är en man eller kvinna och oavsett vem denne har sex med. Nuvarande regel misstänkliggör homosexuella män som kollektiv och jämställer dem dessutom med riskgrupper som prostituerade och människor som injicerar droger.

Allt blod testas redan idag för eventuell hiv-smitta, och viruset hittas om mer än tre månader förflutit sedan smittillfället. Redan idag arbetar man också med tidsbegränsningar, så kallad karens. Sådana tidsgränser sätts efter samråd med smittskyddsläkare och andra grupper med medicinsk kompetens. Ett exempel är att man, efter att ha besökt länder där det finns tropiska sjukdomar, inte får lämna blod på sex månader. Ett annat exempel är att man inte får lämna blod om man haft en ny sexpartner de senaste tre månaderna.

Socialstyrelsen har arbetat fram ett förslag om att ersätta dagens totalförbud med en karens på sex månader för blodgivning. Om minst sex månader gått sedan senaste risktillfälle så kan eventuella smittämnen upptäckas med mycket god marginal. Förslaget gick ut på remiss i början av året och en del remissinstanser har haft invändningar. Hur det slutgiltiga förslaget till beslut kommer att se ut är därför i dagsläget oklart. Vi anser därför att processen med att få bort dagens totalförbud för män som har sex med män att lämna blod måste skyndas på. Förslaget om en tidsgräns/karens bör bli verklighet snarast.

Stockholm den 1 oktober 2009

Siw Wittgren-Ahl (s)

Claes-Göran Brandin (s)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Lars Johansson (s)

Leif Pagrotsky (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)