Boende för personer med funktionshinder samt äldre

Motion 2008/09:C314 av Siw Wittgren-Ahl och Birgitta Eriksson (s)

av Siw Wittgren-Ahl och Birgitta Eriksson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa stöd för anpassning av lägenheter.

Motivering

I Sverige liksom i en stor del av den industrialiserade världen börjar vi få en stor grupp äldre. Många av dessa äldre bor idag i flerfamiljshus vilka inte är anpassade till deras situation. Detta gör det svårt för många av dem att bo kvar hemma.

Det finns dock sätt att hjälpa dessa grupper av människor att bo kvar. Ett sätt kan vara att behovsanpassa det befintliga fastighetsbeståndet. Det skulle till exempel kunna möjliggöras genom ekonomiskt stöd från statens sida till de fastighetsägare som genomför anpassningar. Exempel på anpassningsåtgärder kan vara: hissinstallationer, markarbeten för att tillgängliggöra entréer, belysning av gemensamma utrymmen, fysiska anpassningar av gemensamma utrymmen, t.ex. tvättstugor, invändiga åtgärder i lägenheten vilka kan innebära alltifrån trösklar till bredare passager.

Det statliga stöd som finns idag riktar sig främst till anpassningar i lägenheten som endast kan sökas av individen. Tidigare var detta stöd riktat direkt till fastighetsägaren. Mot denna bakgrund vore det intressant att se över hur ett riktat stöd till fastighetsägarna skulle kunna se ut i framtiden för att öka möjligheterna för våra äldre personer och personer med funktionshinder att bo kvar i sina lägenheter så länge det går och de själva önskar.

Stockholm den 29 september 2008

Siw Wittgren-Ahl (s)

Birgitta Eriksson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)