Bohusbanan och Lysekilsbanan

Motion 2017/18:213 av Lars Tysklind (L)

av Lars Tysklind (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om upprustning och trädsäkring av norra Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Lysekilsbanan behöver rustas upp och förstärkas i närtid samt om banans betydelse för Lysekils hamn och andra företag som vill använda järnvägen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Bohusbanan har blivit allt viktigare för kollektivtrafiken och en ytterligare upprustning av Bohusbanan skulle ge än bättre förutsättningar för ökad tågtrafik mellan Göteborg och Strömstad. Tågtrafiken på Bohusbanan är både en miljöfråga och en tillgänglighetsfråga.

Viktigt är att det finns ekonomiskt utrymme i den nationella transportplanen för att kunna finansiera relativt begränsade insatser som kan ge omedelbart resultat vad gäller ökad tillgänglighet.

Exempel på en sådan åtgärd är reinvesteringar i själva banan och trädsäkring av norra Bohusbanan. Det kan inte vara rimligt att tågtrafiken mellan Uddevalla och Strömstad regelbundet stoppas på grund av risk för nedfallande träd. Det handlar då trots allt om väderprognoser med relativt måttliga vindstyrkor.

Norra Bohusbanan har under ett antal år dessutom varit en viktig del för direktsnabbtågen som under sommaren trafikerar sträckan Stockholm–Strömstad via Herrljunga och Uddevalla. Detta har blivit ett viktigt miljö- och klimatvänligt turiststråk som måste ges goda förutsättningar att fortsätta utvecklas.

Tyvärr verkar återigen denna del av Sverige mer eller mindre bortglömd i förslaget till nationell plan 2018–2029 som nu presenterats, men det krävs att ekonomiska medel prioriteras även till norra Bohusbanan för att säkra och utveckla tågtrafiken på banan.

Det är direkt lönsamt att rusta banan till en högre standard då det ger betydligt lägre underhållskostnader för själva banan, men också för själva tågen som trafikerar banan.

Lysekilsbanan är en elektrifierad bandel som tyvärr karakteriseras av bristande underhåll som lett till bristande framkomlighet, främst genom stora hastighetsnedsättningar.

Bandelens stora potential ligger i godstrafik kopplad till Lysekils hamn, men kan även ha betydelse för andra företag.  Lysekils hamn har ett bra läge med kort insegling och isfrihet vintertid. En fungerande järnväg för godstransporter är en avgörande investering för både klimat och miljö då den möjliggör att man kan ta allt större del av godstransporterna på tåg i stället för på lastbil.

Det transportsätt som är mest effektivt ur ett miljömässigt perspektiv är kombinationen av tåg och sjöfart. Tågtrafik mellan Lysekils hamn och olika orter gör det möjligt för företag att ha snabba kostnadseffektiva och miljöanpassade godstransporter.

Lysekilsbanan behöver därför rustas upp och förstärkas i närtid för att ge ökade möjligheter till förbättrade och fler godstransporter på järnväg. Gods till och från Lysekils hamn finns, och det finns goda förutsättningar att gods till hamnen ska öka.

Lars Tysklind (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)