Bohusbanan

Motion 2018/19:1715 av Sofia Westergren m.fl. (M)

av Sofia Westergren m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en utökning av Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är tydligt att västkusten behöver ha infrastrukturinvesteringar. Infrastrukturen är högt belastad och underhåll eftersatt. Det är en het arbetsmarknadsregion med stor tillväxt och man måste se till de stora flödena och även över landsgränser. För att regionen ska kunna nå sin fulla potential är det viktigt att nödvändig infrastruktur finns på plats. Regeringen bör därför se över möjligheterna till en utökning av Bohusbanan med dubbelspår till Norge i tre steg, först till Stenungssund, steg två till Munkedal och sedan binda ihop järnvägen med Norge.

Sofia Westergren (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ellen Juntti (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)