Bohuslän

Motion 2017/18:1263 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en broförbindelse mellan Europaväg 6 och östra Orust (Svanesund) och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till bättre järnvägsförbindelser mellan Bohuslän, Oslo och Göteborg och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till fortsatta satsningar på Europaväg 6 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bohuslän är ett unikt landskap i Sverige!

I Bohuslän finns det både skärgård, småfiskesamhällen, större städer och en levande lokalkultur. Varje år besöker tusentals turister Bohuslän och får uppleva skärgården, närheten till havet, de kala granitklipporna och en unik matupplevelse med hummer, ostron, kräftor, räkor och musslor. Totalt gjordes strax över 1 miljon övernattningar på hotell, vandrarhem och stugbyar under år 2016. Bohuslän har mycket att erbjuda!

Bohuslän bidrar starkt till den svenska ekonomin genom att vara ett populärt resmål för både inhemska och utländska turister. Turismen i Bohuslän skapar arbetsplatser och arbetstillfällen för flera tusen personer. Med andra ord är turismen viktig både för Bohuslän och för hela Sverige. Det är därför viktigt att staten på olika sätt satsar på Bohuslän för att därmed skapa en god infrastruktur och ekonomisk tillväxt.

En sådan satsning skulle vara en broförbindelse mellan Europaväg 6 och östra Orust (Svanesund). Detta skulle gagna det lokala näringslivet och de viktiga industrierna i Stenungsund och Wallhamns hamn. Broförbindelsen skulle underlätta för både företagen, de boende och de som pendlar till jobbet.

Därtill är det viktigt med goda infrastrukturförbindelser mellan Bohuslän och Norge. Norge och Sverige är varandras viktigaste exportmarknader. Det är därför viktigt med en god infrastruktur mellan länderna som underlättar för transporter av gods och för pendlande mellan länderna. Denna järnväg kan spela en mycket betydande roll för regionens framtid och för pendlandet och handeln mellan Göteborg och Oslo.  I dag är fortfarande betydande delar av den 25 mil långa järnvägssträckan mellan Göteborg och Oslo enkelspåriga.

Slutligen är det särskilt viktigt med fortsatta satsningar på Europaväg 6 som knyter ihop Bohuslän med Göteborg, Oslo och kontinenten. 

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)