Bortförsel av fordon

Motion 2014/15:2621 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bilar och fordon som lämnas.

Motivering

Markägare och enskilda vägarföreningar tar ett stort ansvar för att vägar ska vara både farbara men också trafiksäkra. Markägare tar också ofta ett ansvar för inte bara sitt eget nyttjande av mark utan också för att hålla marken fri från nedskräpning orsakad av andra personer som nyttjar allemansrätten.

På enskilda vägar men också på enskild mark förekommer det av och till att bilar bara lämnas. Ibland lämnas bilarna utifrån att de är trasiga, ibland utifrån att de är stulna. Ibland förekommer t.o.m. bilar som är helt utbrända och som ingen vet varifrån de kom eller vem som är ägare.

Lagstiftningen idag är starkt styrd av att ägaren till bilen är ansvarig för att forsla bort bilen som hamnat på annans mark. Lagstiftningen ställer dock till det när det inte finns någon ansvarstagande ägare och då bilens identitet inte går att spåra.

Det är inte rimligt att enskilda markägare eller enskilda vägföreningar ska ta ekonomiskt eller praktiskt ansvar för bortförsel av dessa övergivna fordon. En utredning bör tillsättas för att se över om kommunen alternativt staten bör ta ett ansvar för bortförsel av bil/fordon på annans mark då polisanmälan gjorts och bilen/fordonet inte är bortförd på en vecka av känd eller okänd ägare.

.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)