Bostad, en social rättighet

Motion 2008/09:C300 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2008/09:C300

av Lars Ohly m.fl. (v)

Bostad, en social rättighet

v576

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Rädda allmännyttan 5

3.1 Allmännyttan – syfte regelverk 5

3.2 Utredningen om allmännyttan 5

3.3 Utförsäljningarna av allmännyttan 7

3.4 Ett allmännyttigt bostadsföretag i varje kommun 8

3.5 Behovet av obligatoriska bostadsförmedlingar 9

4 Trygghet att hyra i andra hand 9

4.1 Andrahandsmarknaden 9

4.2 Kommunal förmedling av andrahandslägenheter 10

4.3 Stärkt skydd för andrahandsboende 11

4.4 Utökad kontroll av hyror vid uthyrning i andra hand 11

5 Inför boendeplaneringsprogram 11

5.1 Krav på boendeplaneringsprogram 11

5.2 Innehåll i boendeplaneringsprogram 12

5.2.1 Ekologisk hållbarhet 12

5.2.2 Utvecklad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)