Bostaden som en social rättighet

Motion 2007/08:C247 av Michael Hagberg (s)

av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ompröva sin bostadspolitik och utöva en aktiv bostadspolitik för unga.

Motivering

Att flytta hemifrån är ett stort steg på vägen mot vuxenlivet, men för att kunna göra det behövs små och billiga lägenheter. Den borgerliga regeringens beslut att avveckla alla bostadssubventioner går helt i motsatt riktning och leder till ökade klyftor när det gäller hur och var människor ska bo. För ungdomar slår förslaget hårdare på grund av att de redan idag har svårt att få en egen lägenhet. Minskade räntesubventioner och investeringsstöd kommer enligt alla byggföretag att stoppa nybyggnationen av hyresrätter helt. Liknande effekter får också neddragningen av investeringsbidraget för anordnande av studentbostäder.

Staten har ett ansvar för att skapa förutsättningar för att unga ska kunna få en bostad till rimliga kostnader. Genom statligt stöd och en aktiv bostadspolitik kan man pressa byggkostnaderna. Den socialdemokratiska regeringens förslag om att införa en hyresgaranti för ungdomar är ett bra led i att göra det enklare för unga att få en bostad. Ett annat förslag är att ge unga lånegarantier vid köp av sin första bostad. Bostaden ska vara en social rättighet och inte en handelsvara. Ungas rätt till en kommunal bostadsservice med en förmedling av lägenheter måste garanteras.

Stockholm den 20 september 2007

Michael Hagberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)