Bostadsbidrag för unga och studenter

Motion 2017/18:1079 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldersgränsen när det gäller bostadsbidrag för unga och studenter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostadsbidraget är en ekonomisk ersättning som kom till för att hjälpa människor i vissa utsatta situationer att betala sitt boende. Föräldrar med låga inkomster har rätt till bostadsbidrag. Även unga och studenter under 29 år med låga inkomster har möjlighet att söka.

Men tiderna förändras och regler bör förändras med dem. När bostadsbidraget kom till var detta anpassat efter den tidens förutsättningar. Idag är många studenter över 29 år. Många väntar med barn och familj och många är de som börjar studera senare. Denna utveckling innebär att en stor grupp studenter inte har rätt till bostadsbidrag. Det är dags för en översyn av åldersgränsen för bostadsbidraget i syfte att underlätta för fler att studera, även sedan de fyllt 29 år. Det livslånga lärandet bör uppmuntras.

Johan Löfstrand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)