Bostadspolitik, planering och byggande

Motion 2020/21:392 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:392

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Bostadspolitik, planering och byggande

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Bostaden är en social rättighet

4.1Nytt bostadspolitiskt mål

4.2Nationell strategi för att säkerställa allas rätt till bostad

5Bostadssocial utredning

6Bygg bort bostadsbristen

6.1Bostadspolitiska satsningar 2014–2018

6.2Ytterligare bostadspolitiska satsningar krävs

6.3En mer jämlik balans mellan hyresrätt och bostadsrätt

6.4Utred Wienmodellen

7Ett statligt byggbolag

8Markpolitiken – ett viktigt verktyg för kommunerna

9Bättre planering för fler och energieffektiva bostäder

9.1Regionalt perspektiv i planeringen

10Nationell bostadsförsörjningsplan

11Ökat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)