Bostadspolitik, planering och byggande

Motion 2021/22:2602 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2602

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Bostadspolitik, planering och byggande

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Bostaden är en social rättighet

4.1 Nytt bostadspolitiskt mål

4.2 Nationell strategi för att säkerställa allas rätt till bostad

4.3 Nationell bostadsförsörjningsplan

4.4 Bostadssocial utredning

5 Bygg bort bostadsbristen

5.1 Tidigare bostadspolitiska satsningar

5.2 Ytterligare bostadspolitiska satsningar krävs

5.3 Balans mellan hyresrätt och bostadsrätt

5.4 Utred Wienmodellen

5.5 Ett statligt byggbolag

6 Markpolitiken – ett viktigt verktyg för kommunerna

7 Bättre planering för fler och energieffektiva bostäder

7.1 Byggande i trä

7.2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)