Bostadspolitik, planering och byggande

Motion 2022/23:1215 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:1215

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Bostadspolitik, planering och byggande

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Bostaden är en social rättighet

4.1Nytt bostadspolitiskt mål

4.2Bostadssocial utredning

4.3Nationell strategi för att säkerställa allas rätt till bostad

4.4Nationell bostadsförsörjning

5Renovera mera och bygg bort bostadsbristen

5.1Återinför investeringsstödet för byggande av hyresrätter

5.2Statliga topplån

5.3Utred Wienmodellen

5.4Ett statligt byggbolag

5.5Investeringsstöd samhällsfastigheter

5.6Klimatomställningsprogram

5.6.1Klimatsäkra det befintliga beståndet

5.6.2Klimatsmart nybyggnation

6Balans mellan de olika upplåtelseformerna

6.1.1Utred möjligheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)