Bristen på läkare i Sverige

Motion 2017/18:1830 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att fortsatt följa utvecklingen av behovet av utbildning av läkare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är uppenbart att det råder stor brist på läkare i Sverige. Bristen fördyrar vården på ett oacceptabelt sätt. Ett exempel på det är behovet av stafettläkare, som kostar stora pengar. Därför är det glädjande att regeringen i budgetpropositionen för 2018 anslår medel för att öka antalet platser på läkarutbildningen med ca 400 helårsstudenter.

Behovet är nämligen stort. 25 procent av de läkare som är sysselsatta inom hälso- och sjukvården i Sverige är utbildade utomlands. Uppgifter om att par tusen svenska ungdomar tidigare har behövt utbilda sig utomlands på grund av platsbrist i utbildningssystemet är olyckligt. Det gör att de tar utbildningsresurser från fattigare länder. Det är positivt att regeringen har aviserat satsningar på utbildning, bland annat utbildning av fler läkare i budgeten för 2018. Det är viktigt att Sverige utbildar fler läkare så att vårt eget behov tillgodoses och dessutom så många ytterligare att vi kan bistå vid olika katastrofer i vår omvärld. Frågan behöver dock fortsätta följas, så att antalet utbildningsplatser stämmer överens med arbetsmarknadens kommande behov.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Maria Andersson Willner (S)

Petter Löberg (S)

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)