Bröstcancer

Motion 2006/07:So404 av Hillevi Engström (m)

av Hillevi Engström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vård och behandling för bröstcancerpatienter ska kvalitetssäkras och vara likvärdiga i hela landet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alla bröstcancerpatienter ska få bättre information, särskilt avseende uppföljning efter behandling.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att mammografiundersökningar ska erbjudas alla kvinnor i åldern 40–74 år.

  4. Riksdagen beslutar om stöd till cancerforskning och upprättande av en nationell handlingsplan i kampen mot cancersjukdomar.

Motivering

Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken i åldern 35–55 år inom EU och den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje dag får 17 kvinnor i Sverige sin diagnos. Var 6:e timme dör en kvinna i Sverige på grund av bröstcancer. För alla drabbade och deras anhöriga är diagnosen bröstcancer oerhört jobbig på många sätt. Särskilt att behöva vänta i kö på vård och behandling är psykiskt ansträngande. Behandlingen skall vara likvärdig och kvalitetssäkrad över hela landet och för alla drabbade kvinnor. Det skall inte spela någon roll i vilken del av landet man råkar vara bosatt. Särskilt viktigt är det att kvinnor erbjuds mammografiundersökningar för att möjliggöra en tidig upptäckt av cancertumören. Då först kan flera människoliv räddas.

Detsamma skall gälla rekonstruktion av nya bröst och eftervården där det i dag finns väldigt olika prioriteringar. Det är också viktigt att Socialstyrelsens rekommendationer avseende mammografi får effekt, så att denna undersökning verkligen erbjuds alla kvinnor i målgruppen.

År 2004 drabbades var tredje svensk av cancer, denna siffra beräknas stiga. Det är därför viktigt att betydande resurser avsätts och att samordning sker av cancerforskningen, som i dag finansieras till 90 procent med insamlade medel. Därutöver behövs en nationell handlingsplan mot cancersjukdomar.

Stockholm den 27 oktober 2006

Hillevi Engström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (4)