Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Brott begångna av barn under 15 år

Motion 2019/20:2246 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för tvångsmedel och unga lagöverträdare i syfte att åklagare ska kunna använda sig av fler tvångsmedel än i dag, såsom avspärrning av det brottsmisstänkta barnets bostad, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra reglerna gällande rätten till målsägandebiträde vid en utredning enligt 31 § LUL och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet barn under 15 år som misstänks för våldsbrott har ökat med 40 procent sedan 2015. Det är en kraftig ökning och utvecklingen måste stoppas. Väldigt få barn under 15 år som misstänks för ett brott genomgår en prövning i domstol. Detta vill Moderaterna ändra på genom att systemet för bevistalan förändras på så vis att det är åklagaren, och inte socialtjänsten, som avgör om en bevistalan ska väckas.

Förslaget för att förstärka bevistalan är bra. Det krävs dock fler åtgärder för att en bevistalan mot barn under 15 år som är misstänkta för brott ska bli effektiv. Till exempel får idag en brottsplats inte avspärras om den misstänkte är under 15 år. Avspärrning kan inte användas om åtgärden riktar sig mot ett brottsmisstänkt barn under 15 år. Av­spärrning i andra fall är endast möjligt inom ramen för en parallell förundersökning. Åklagaren kan således öppna en förundersökning mot en okänd person och därmed kringgå reglerna om att avspärrning inte får riktas mot ett brottsmisstänkt barn under 15 år. Däremot kan en åklagare inte spärra av det brottsmisstänkta barnets bostad.

Med tanke på utvecklingen av antalet brottsmisstänkta barn under 15 år bör reglerna för tvångsmedel gällande brottsmisstänkta barn under 15 år ses över i syfte att åklagare ska kunna använda sig av fler tvångsmedel än idag, såsom avspärrning av det brottsmisstänkta barnets bostad.

När barn under 15 år misstänks för brott inleder inte åklagaren en förundersökning utan istället inleds en utredning enligt 31§ lagen om unga lagöverträdare (LUL). Detta innebär till exempel att det saknas lagliga förutsättningar att förordna målsägandebiträde vid sådana utredningar. Ett målsägandebiträde är en viktig del av rättsprocessen och för målsägandens möjlighet att få stöd genom processen. Mot denna bakgrund bör därför reglerna gällande rätten till målsägandebiträde vid en utredning enligt 31§ LUL ändras.

Louise Meijer (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)